Ruột sổ du lịch (Travel Planner)

55,000 ₫

Giấy Travel Planner có thiết kế chuyên dụng cho những chuyến du lịch, đi chơi xa, đi công tác, du học,...
- Ruột sổ Travel Planner dày 80 trang bao gồm 3 phần: World map & Calendar, Neccesary things to know, Daily schedule & planner
- Kích cỡ 11x20cm
- Gáy dập ghim
- Định lượng 80gsm.

Mã: J-REFItrav Danh mục:

Đang xử lý...

Khắc Lazer
Khách hàng: Nguyễn Chi Diệp
Vừa mua: Khắc Lazer
18 giờ trước
Ruột sổ tạo lập thói quen (Habit Tracker)
Khách hàng: Nguyễn Chi Diệp
Vừa mua: Ruột sổ tạo lập thói quen (Habit Tracker)
18 giờ trước
Ruột sổ kế hoạch 3 tháng (3months Undated Planner)
Khách hàng: Nguyễn Chi Diệp
Vừa mua: Ruột sổ kế hoạch 3 tháng (3months Undated Planner)
18 giờ trước
Ruột sổ nâu (Kraft)
Khách hàng: Nguyễn Chi Diệp
Vừa mua: Ruột sổ nâu (Kraft)
18 giờ trước
Bìa sổ màu nâu (Dark Brown) - Chưa bao gồm lõi sổ
Khách hàng: Nguyễn Chi Diệp
Vừa mua: Bìa sổ màu nâu (Dark Brown) - Chưa bao gồm lõi sổ
18 giờ trước
POCKET TRUE BLACK (màu đen) - Chưa bao gồm lõi sổ
Khách hàng: Phạm Nguyên Đức
Địa chỉ: Đà Nẵng
Vừa mua: POCKET TRUE BLACK (màu đen) - Chưa bao gồm lõi sổ
19 giờ trước
Ruột sổ trắng kem - cỡ bỏ túi (Creamish)
Khách hàng: Phạm Nguyên Đức
Địa chỉ: Đà Nẵng
Vừa mua: Ruột sổ trắng kem - cỡ bỏ túi (Creamish)
19 giờ trước
Ruột sổổ kẻ ngang (Lined)
Khách hàng: Phạm Nguyên Đức
Địa chỉ: Đà Nẵng
Vừa mua: Ruột sổổ kẻ ngang (Lined)
19 giờ trước
Ruột sổ nâu (Kraft)
Khách hàng: Minh Ngọc
Địa chỉ: Hà Nội
Vừa mua: Ruột sổ nâu (Kraft)
1 ngày trước
Ruột sổ chấm lưới (Dotgrid)
Khách hàng: Minh Ngọc
Địa chỉ: Hà Nội
Vừa mua: Ruột sổ chấm lưới (Dotgrid)
1 ngày trước
Bìa màu xanh rêu (Military) - Chưa bao gồm lõi sổ
Khách hàng: Minh Ngọc
Địa chỉ: Hà Nội
Vừa mua: Bìa màu xanh rêu (Military) - Chưa bao gồm lõi sổ
1 ngày trước
Set quà Classico
Khách hàng: Thiều Khánh Linh
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Vừa mua: Set quà Classico
1 ngày trước
Happy Birthday card - Thiệp sinh nhật
Khách hàng: Thiều Khánh Linh
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Vừa mua: Happy Birthday card - Thiệp sinh nhật
1 ngày trước
Giấy gói trắng
Khách hàng: Thiều Khánh Linh
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Vừa mua: Giấy gói trắng
1 ngày trước
Bìa sổ màu nâu (Dark Brown) - Chưa bao gồm lõi sổ
Khách hàng: Thiều Khánh Linh
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Vừa mua: Bìa sổ màu nâu (Dark Brown) - Chưa bao gồm lõi sổ
1 ngày trước
Ruột sổ du lịch (Travel Planner)
Khách hàng: Vu Nguyen Hoang
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Vừa mua: Ruột sổ du lịch (Travel Planner)
1 ngày trước
Ruột sổ trắng kem (Creamish)
Khách hàng: Vu Nguyen Hoang
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Vừa mua: Ruột sổ trắng kem (Creamish)
1 ngày trước
Bìa màu nâu bụi (Stone) - Chưa bao gồm lõi sổ
Khách hàng: Vu Nguyen Hoang
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Vừa mua: Bìa màu nâu bụi (Stone) - Chưa bao gồm lõi sổ
1 ngày trước